ZFP Gold

Rozšířili jsme klientovy možnosti obchodování na internetu a zautomatizovali administrativu spojenou s prodejem zlata
do 1,75 mil. Kč
2018
zfp-gold.cz

Vytvořením e-shopu se zlatem pro ZFP Gold jsme navázali na dlouhodobou spolupráci s klientem ZFP Group, společností zaměřenou na finanční vzdělávání, poskytování finančních produktů, prodej zlata, realit a energií. Cílem tohoto projektu byla změna platformy a rozšíření možností nákupu a administrativy spojené s prodejem investičního zlata.

Rozhodnutí pro novou platformu se klientovi mnohokrát vyplatilo

Klient byl v situaci, kdy měl téměř každé řešení na jiné platformě. Systém, na kterém běžel původní web ZFP Gold, rozvoj celého řešení značně omezoval a při každém požadavku na úpravu i výrazně zdražoval. V konkrétním případě webu ZFP Gold navíc přechod na Kentico a vývoj zcela nového řešení znamenal srovnatelné náklady, které požadoval původní dodavatel za zásahy do předchozí platformy. Proto se klient rozhodl pro změnu a sjednocení webů na jednu platformu. V systému Kentico našel oporu pro řadu prezentačních webů, e-shopů i portálů po stránce dalšího rozvoje i širokých možností editace. Z toho důvodu si klient pořídil nejvyšší Kentico EMS multilicenci.
Společnost ZFP Gold, a.s. se rozhodla v r. 2017 pro vývoj nového e-shopu a investičního informačního systému pro Zlatý Finanční Program. Vzhledem k požadavkům na správu obsahu, stabilitu a především rychlost vývoje a cenu změny bylo vybráno prostředí CMS Kentico. To byl ale teprve začátek, po jednáních s řadou potenciálních dodavatelů byla nakonec vybrána digitální agentura PUXdesign.
Ivo Míček
IT ředitel
ZFP Gold, a.s.

Vizuál webu jsme provázali s již realizovanými projekty

Společným úkolem byla vizuální modernizace webu, která navazuje na styl navržený pro předchozí řešení - ZFP Akademie a ZFP Energy. Z technického hlediska šlo konkrétně o customizaci košíku a automatizaci procesů na úrovni back office, tedy rychlejší a efektivnější evidenci skladu, expedice, faktur, provizí a přeplatků. Hlavní výzvy jsme viděli v realizaci výpočtů (kurzů, cen, provizí, přeplatků) a dodržení stanoveného harmonogramu z důvodu zahájení prodeje zlata na slovenském trhu. Před spuštěním měl e-shop navíc fungovat jako pilot pro vybrané uživatele, čemuž jsme přizpůsobili celý časový plán.


ZFP Gold
V případě agentury PUXdesign nás přesvědčily původní reference a přístup jejich specialistů podpořený agilními metodami řízení projektu. Během vývoje se navíc projevily i další schopnosti dodavatele - umění naslouchat a přijít s návrhy nad rámec našich ne vždy jasných požadavků či obecných zadání. Výsledné řešení bylo dodáno s dvouměsíčním předstihem - rezervy se nakonec nemusely využít, a i proto jsme si dokázali představit další zadání v nových projektech.
Ivo Míček
IT ředitel
ZFP Gold, a.s.

Vytvořili jsme pokročilý e-shop se zlatem a dárkovými předměty

Pro klienta jsme na systému Kentico vyrobili do velké míry customizovaný e-shop, který jsme integrovali se službami umožňujícími prodej zlata. Data o ceně zlata získáváme od rakouské společnosti Schoeller Münzhandel, graf vývoje ceny zlata v korunách i eurech stahujeme z Quandl, a kurzy měn získáváme z Raiffeisenbank. Vzhledem k tomu, že se cena zlata mění během každého dne, museli jsme u jednorázových nákupů vyřešit vracení přeplatků. U spoření jsme zase zautomatizovali fixování hodnoty zlata při přijetí platby. Customizace e-shopu spočívá především v možnosti prodávat natolik odlišné produkty jako zlato a dárkové předměty, a to z pohledu ceny, DPH a výpočtu provize obchodníků.

Vymakaný e-shop se klientovi jako investice rychle vrací

Z pohledu čísel dosáhl web ZFP Gold úspěchu hned po spuštění. Jako první jsme připravovali slovenskou verzi, která nebyla součástí předchozího řešení. Za 7 měsíců provozu od listopadu 2018 do května 2019 slovenští obchodníci prostřednictvím webu uzavřeli 537 kontraktů v hodnotě 413 377 eur. Českou mutaci jsme nahradili novým řešením 1. 3. 2019 a jen do konce května zvládli obchodníci uzavřít 332 smluv v celkové hodnotě 10 953 639 Kč. To znamená nárůst o 26,09% oproti stejnému období v roce 2018 a o 122,19% proti roku 2017.

Dalším úspěšně spuštěným projektem jsme potvrdili skvěle rozjetou spolupráci

Výsledkem roční práce je uživatelsky přívětivá platforma pro nakupování zlata. Automatizace například zajišťuje 20 druhů objednávkových e-mailů, které se posílají zvlášť při jednorázovém nákupu a při spoření. Očekávaný zato výrazný posun klient zaznamenal v zefektivnění a zrychlení interních procesů týkajících se samotného prodeje, výpočtu provizí, ale i evidence skladu, expedice a faktur. Ta pravá spolupráce na rozvoji projektu spuštěním e-shopu teprve začala. S klientem navíc vedle toho pracujeme na dalších projektech a pokračujeme tak v plánované oboustranné spolupráci.