ZFP Gold

Rozšířili jsme klientovy možnosti obchodování na internetu a zautomatizovali administrativu spojenou s prodejem zlata
do 1,75 mil. Kč
2018
zfp-gold.cz

Vytvořením e-shopu se zlatem pro ZFP Gold jsme navázali na dlouhodobou spolupráci s klientem ZFP Group, společností zaměřenou na finanční vzdělávání, poskytování finančních produktů, prodej zlata, realit a energií. Cílem tohoto projektu byla změna platformy a rozšíření možností nákupu a administrativy spojené s prodejem investičního zlata.

Rozhodnutí pro novou platformu se klientovi mnohokrát vyplatilo

Klient byl v situaci, kdy měl téměř každé řešení na jiné platformě. Systém, na kterém běžel původní web ZFP Gold, rozvoj celého řešení značně omezoval a při každém požadavku na úpravu i výrazně zdražoval. V konkrétním případě webu ZFP Gold navíc přechod na Kentico a vývoj zcela nového řešení znamenal srovnatelné náklady, které požadoval původní dodavatel za zásahy do předchozí platformy. Proto se klient rozhodl pro změnu a sjednocení webů na jednu platformu. V systému Kentico našel oporu pro řadu prezentačních webů, e-shopů i portálů po stránce dalšího rozvoje i širokých možností editace. Z toho důvodu si klient pořídil nejvyšší Kentico EMS multilicenci.
Společnost ZFP Gold, a.s. se rozhodla v r. 2017 pro vývoj nového e-shopu a investičního informačního systému pro Zlatý Finanční Program. Vzhledem k požadavkům na správu obsahu, stabilitu a především rychlost vývoje a cenu změny bylo vybráno prostředí CMS Kentico. To byl ale teprve začátek, po jednáních s řadou potenciálních dodavatelů byla nakonec vybrána digitální agentura PUXdesign.
Ivo Míček
IT ředitel
ZFP Gold, a.s.

Vizuál webu jsme provázali s již realizovanými projekty

Společným úkolem byla vizuální modernizace webu, která navazuje na styl navržený pro předchozí řešení - ZFP Akademie a ZFP Energy. Z technického hlediska šlo konkrétně o customizaci košíku a automatizaci procesů na úrovni back office, tedy rychlejší a efektivnější evidenci skladu, expedice, faktur, provizí a přeplatků. Hlavní výzvy jsme viděli v realizaci výpočtů (kurzů, cen, provizí, přeplatků) a dodržení stanoveného harmonogramu z důvodu zahájení prodeje zlata na slovenském trhu. Před spuštěním měl e-shop navíc fungovat jako pilot pro vybrané uživatele, čemuž jsme přizpůsobili celý časový plán.


ZFP Gold

Vytvořili jsme pokročilý e-shop se zlatem a dárkovými předměty

Pro klienta jsme na systému Kentico vyrobili do velké míry customizovaný e-shop, který jsme integrovali se službami umožňujícími prodej zlata. Data o ceně zlata získáváme od rakouské společnosti Schoeller Münzhandel, graf vývoje ceny zlata v korunách i eurech stahujeme z Quandl, a kurzy měn získáváme z Raiffeisenbank. Vzhledem k tomu, že se cena zlata mění během každého dne, museli jsme u jednorázových nákupů vyřešit vracení přeplatků. U spoření jsme zase zautomatizovali fixování hodnoty zlata při přijetí platby. Customizace e-shopu spočívá především v možnosti prodávat natolik odlišné produkty jako zlato a dárkové předměty, a to z pohledu ceny, DPH a výpočtu provize obchodníků.

Vymakaný e-shop se klientovi jako investice rychle vrací

Z pohledu čísel dosáhl web ZFP Gold úspěchu hned po spuštění. Jako první jsme připravovali slovenskou verzi, která nebyla součástí předchozího řešení. Za 7 měsíců provozu od listopadu 2018 do května 2019 slovenští obchodníci prostřednictvím webu uzavřeli 537 kontraktů v hodnotě 413 377 eur. Českou mutaci jsme nahradili novým řešením 1. 3. 2019 a jen do konce května zvládli obchodníci uzavřít 332 smluv v celkové hodnotě 10 953 639 Kč. To znamená nárůst o 26,09% oproti stejnému období v roce 2018 a o 122,19% proti roku 2017.

 


V případě agentury PUXdesign nás přesvědčily původní reference a přístup jejich specialistů podpořený agilními metodami řízení projektu. Během vývoje se navíc projevily i další schopnosti dodavatele - umění naslouchat a přijít s návrhy nad rámec našich ne vždy jasných požadavků či obecných zadání. Výsledné řešení bylo dodáno s dvouměsíčním předstihem - rezervy se nakonec nemusely využít, a i proto jsme si dokázali představit další zadání v nových projektech.
Ivo Míček
IT ředitel
ZFP Gold, a.s.

Dalším úspěšně spuštěným projektem jsme potvrdili skvěle rozjetou spolupráci

Výsledkem roční práce je uživatelsky přívětivá platforma pro nakupování zlata. Automatizace například zajišťuje 20 druhů objednávkových e-mailů, které se posílají zvlášť při jednorázovém nákupu a při spoření. Očekávaný zato výrazný posun klient zaznamenal v zefektivnění a zrychlení interních procesů týkajících se samotného prodeje, výpočtu provizí, ale i evidence skladu, expedice a faktur. Ta pravá spolupráce na rozvoji projektu spuštěním e-shopu teprve začala. S klientem navíc vedle toho pracujeme na dalších projektech a pokračujeme tak v plánované oboustranné spolupráci.