Konica Minolta

Vytvořili jsme portál fungující jako obchodní a komunikační kanál mezi naším klientem a jeho zákazníky
nad 1,5 mil. Kč
2015
konicaminolta.de

Konica Minolta je globální technologická společnost dodávající tisková a dokumentová řešení pro firemní zákazníky. Má zastoupení v 49 zemí světa a právě v Brně sídlí část evropské IT divize, která pro evropské pobočky zajišťuje realizaci požadavků od interních oddělení i zákazníků. Na zakázce jsme spolupracovali s Cleverlance, největší českou společností zaměřenou na vývoj v IT. Oficiálně v zakázce figurujeme jako subdodavatel. S lidmi z Cleverlance a IT oddělení Konica Minolta tvoříme jeden tým, který se snaží naplnit očekávání obchodních divizí klienta.

Původní řešení bránilo v rozvoji a naplňování strategie firmy

Klient vnímal, že partnerské zóny na webech evropských poboček byly postavené na starém řešení, které neumožňovalo modernizaci odpovídající současným měřítkům. Z technologického hlediska bylo potřeba sjednotit především zákaznické pojetí portálu pro všechny evropské pobočky a napojení na SAP a Microsoft Dynamics NAV. Dále chyběl uživatelsky přívětivý vizuál, responzivní design a možnosti dalšího rozvoje portálu.
Nejde mít tým klienta a tým dodavatele, za které jedná a hovoří vždy jeden člověk. Na každé straně je aktuálně 9 lidí a ti fungují jako tým. Je to o tom si vyhovět v rámci fungování, aby to bylo co nejjefektivnější na spolupráci. Chceme tu efektivnost škálovat pro lepší fungování projektů a vývoje.
David Popelka
Manager IT Portal B2B Europe
Konica Minolta

IT oddělení hledalo platformu použitelnou jako byznys aplikaci

Do projektu jsme byli přizváni jako specialisté na platformu Kentico. Konica Minolta potřebovala navrhnout řešení partnerské zóny, které bude schopné fungovat v 28 lokálních mutacích po celé Evropě. S tím přímo souvisí velký důraz na dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj celého systému. S ohledem na původní stav jednotlivých portálů klient očekával, že řešení bude možné jednoduše propojit s oběma používanými ERP.
 
Samotnou platformu IT oddělení vybíralo na základě řady komplexních požadavků. Jedním z nich byla jeho použitelnost pro prostředí .NET a Microsoft serverů, kde Konica Minolta dlouhodobě vyvíjí veškeré aplikace. S Cleverlance ve velké míře fungujeme i jako konzultanti. IT oddělení Konica Minolta předložilo zadání a očekávané výsledky. My jsme následně vyhodnotili, jak toho docílit v rámci vývoje webu a použité platformy.

Integrace na dvě ERP uživateli dovoluje dynamické přepínání mezi lokalizacemi portálu

Zákazníci jsou v partnerské zóně schopní sledovat a spravovat objednávky, faktury, závazky nebo si zažádat o návštěvu servisního technika. Po přihlášení je dostupný i e-commerce modul se 150 tisíci položkami v každé zemi. Společně s návrhem řešení jsme intuitivní ovládání portálu otestovali v prototypu a následně vymysleli grafickou podobu celého systému.

Tyto kroky do velké míry ovlivňují, jestli se  firemním i koncovým zákazníkům s partnerskou zónou dobře pracuje. Z technologického hlediska jsme portál propojili s oběma využívanými ERP. Internímu uživateli to dává možnost se dynamicky přepínat mezi lokalizacemi bez ohledu na využívaný systém, kterým je SAP nebo Microsoft Dynamics NAV.


konica web
PUXdesign dodává část služby, kterou nám jako celek poskytuje Cleverlance. Přidaná hodnota vývojářů z PUXdesign jsou jejich zkušenosti v rámci velkých webových a e-commerce projektů, jejich seniorita nejen v rámci technického řešení, ale i logického přemýšlení. Schopnost diskutovat a konzultovat se zákazníkem, kterým nemusíme být vždycky my, ale třeba lidi z business divize.
David Popelka
Manager IT Portal B2B Europe
Konica Minolta

Dobré výsledky nám otevřely dveře k dlouhodobé spolupráci

V rámci celé zakázky se nám povedlo rozjet portál a několik jeho lokálních verzí pro firemní zákazníky. Plán počítá s rozšířením webů do 28 evropských zemí včetně pokrytí všech brandů. Ve výsledku to znamená dodání více než 80 webů pro všechny evropské pobočky, které si je přizpůsobí svému byznysu a místním podmínkám. Zároveň stále jde o jednu aplikaci, kterou je možné efektivněji vyvíjet. Výstupy dodáváme průběžně a často, což zaručuje možnosti dalšího rozšíření a udržitelnost celého řešení.
 
Do budoucna klient počítá se zavedením pravidelných aktualizací a spouštěním objednaných požadavků včetně části pro B2C zákazníky. Ve finále by portál nabízel pokročilý user management, evidenci a správu tiskáren, přehled reportovaných dat, zápis stavu tiskáren, objednávku spotřebního zboží nebo servisu, a to vše online. Cílem je vybudovat jedno okno do Konica Minolta pro všechny typy zákazníků.
cta-2

Máte zájem o podobný projekt?