X
X
X
bubble
lines
pen
bubble

Balzaq - efektivní tvorba a správa produktových katalogů za pomocí AI


Tvorba produktových katalogů je nezbytným nástrojem pro každou firmu, která chce uspět v současném konkurenčním obchodním prostředí. A tvorba je nedostatečně. Klíčová je efektivní tvorba. 


Jaké jsme si v PUX definovali kritéria efektivní tvorby produktových katalogů?

 • Rychlost tvorby
 • Jednoduchost tvorby
 • Flexibilita škálovatelnosti

 • Obsahová flexibilita
 • Unikátnost obsahu
 • Nízké náklady vstupní i provozní

 • Jazykové mutace
 • Automatizace kroků
 • Minimální požadavek na hardware a operační systém

A proč je tento nástroj pro vás důležitý

Zvýšení prodejů

Dobře navržený katalog může výrazně ovlivnit rozhodování zákazníků a podpořit prodej produktů. Jasné, přehledné a vizuálně atraktivní katalogy usnadňují zákazníkům najít a zakoupit produkty, které potřebují.

Budování značky

Katalog je důležitým nástrojem pro budování a posilování značky. Konzistentní design, tón komunikace a kvalitní prezentace produktů mohou pomoci vytvořit silný a pozitivní obraz značky.

Efektivní komunikace

Katalogy umožňují efektivní komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Poskytují komplexní informace o produktech, jejich vlastnostech, cenách a použití, což zákazníkům usnadňuje rozhodování.

Úspora času a nákladů

Efektivní strategie tvorby katalogů může ušetřit čas a náklady spojené s jejich tvorbou a aktualizací. Automatizace procesů, využívání šablon a digitálních nástrojů mohou zrychlit výrobu katalogů a snížit náklady.

Personalizace

Moderní technologie umožňují personalizaci katalogů, což znamená, že mohou být přizpůsobeny konkrétním potřebám a preferencím zákazníků. Personalizované katalogy mohou zvýšit angažovanost zákazníků a jejich spokojenost.

Analýza a zlepšování

Efektivní strategie zahrnuje také sledování a analýzu výkonu katalogů. Tím, že firma analyzuje, jak zákazníci interagují s katalogy, může získat cenné informace pro další zlepšování a optimalizaci.

Konkurenční výhoda

V konkurenčním prostředí může mít dobře navržený a efektivně vytvořený katalog významnou konkurenční výhodu. Firmy, které dokáží své produkty prezentovat lépe než konkurence, mají větší šanci přilákat a udržet zákazníky.

Tvorba a správa katalogů

 • IMPORT A EXPORT DAT
 • ATRIBUTY A ŠABLONY
 • OBSAH A LOKALIZACE
 • SPRÁVA

Nástroj Balzaq dělíme na čtyři sekce, které jdou logicky po sobě při tvorbě produktových katalogů

IMPORT A EXPORT DAT

Nástroj Balzaq umožňuje importovat data přes produktový feed, formáty CSV, XLS. Úplně stejně pak umožňuje data exportovat zpět do ERP systému. 


ATRIBUTY A ŠABLONY 

Nástroj Vám pomáhá se správou produktového katalogu. Pro tvorbu využívá atributy, vstupní informace na základě produktových parametrů, informací o výrobci, produktech samotných. Tato data je možné upřesnit pomocí doplnění kontextu a vyjasnění složitšjších informací. Šablonami potom nastavíte, jaké informace potřebujete vytvořit a spravovat. Například krátký popis, metadescription, title, dlouhý popis, klíčové výhody, popis výrobce, apod. 


OBSAH A LOKALIZACE

Data o konkrétních produktech (jejich atributy) se importují do systému z Vašeho ERP nebo jiného systému, který je napojený. Pro tvorbu a správu potom využíváme AI, přesněji large language models, pomocí kterých Vám Balzaq vytvoří návrhy textů podle šablony. Můžete tak upravovat jednotlivé příkazy pro AI (prompty), které se používají pro velký objem nebo konkrétní texty upravit při revizi. Bez ní se ještě neobejdeme, ale úspora času je i tak obrovská. Navíc aplikace podporuje nespočet jazyků a dokáže čerpat z různých zdrojů a sety exportovat do vybraného jazyka. 


SPRÁVA

Tím, že máte perfektní katalogy, to nekončí. Balzaq není jen tvorba, ale také správa. Produktový katalog je živý element. Obsah se mění v čase. Produktová nabídka se mění. Produkty přichází a odchází, každý má svůj životní cyklus. A Balzaq je na to připravený. 

 • Aktualizace produktové nabídky (až denně) 
 • Update obsahu při zachování výpovědní hodnoty 
 • Možnost editace, přidání, atributů
 • Editace šablon 
 • Přidat/Odebrat jazykovou mutaci 
 • Tvorba obsahových mutací 
 • Vytváření slovníku pojmů

Máte zájem vyzkoušet Balzaq?

Petr KameníkPetr Kameník / jednatel společnosti

Vytvoříme zadání pro libovolné řešení