Jak exportovat záznamy z webových formulářů

Veškerá data odeslaná přes kontaktní, poptávkové nebo jiné formuláře na vašem webu se ukládají v redakčním systému Kentico. Pro vaše potřeby můžete tato data snadno vyexportovat a dále s nimi pracovat.

Export záznamů

1/ V administraci Kentica přejděte na stránku "Forms" s formuláři na webu a kliknutím na zelenou ikonku tužky tuzka.png zvolte formulář, ze kterého chcete vyexportovat data.

form-v-kentico.png

2/ Ve Forms, na záložce "Recorded data" vidíte výpis dat, resp. záznamů. Jedná se o uživatele, kteří vyplnili daný formulář na vašem webu.
- na řádku s názvy sloupců klikněte na sloupec "Actions", zobrazí se nabídka exportů:

export-to-excel.png

- zvolením jednoho z uvedených formátů exportu (Excel, CSV nebo XML) provedete export (stažení do počítače) záznamů na zobrazené stránce
Výsledný export může vypadat následovně:

table.png

3/ Výběrem "Advanced export" z nabídky Actions, můžete export záznamů upřesnit. Zobrazí se nové okno:

advanced-export.png

 
  • v poli "Export to" volíte formát exportu
  • zaškrtnutím "Current page only" zajistíte, že se vyexportují pouze záznamy ze zobrazené stránky v Recorded data;
    pokud máte hodně záznamů na více stránkách, nezaškrtnutím této možnosti zajistíte kompletní export záznamů z formuláře
  • v poli "Number of records" můžete číselnou hodnotu, kolik záznamů se má vyexportovat
  • výběrem "Export column header" se bude nebo nebude exportovat hlavička s názvy sloupců
  • v poli "Order by" můžete nastavit sloupec a jak se má dle sloupce řadit
Dole v sekci "Columns" volíte, co všechno za sloupce se má vyexportovat.

4/ Jakmile máte export v tomto okně upřesněný, požadované záznamy se vyexportují kliknutím na zelené tlačítko "Export"

Hotovo. Zkontrolujte výsledný soubor.
29 - 04 - 2018 | Lukáš Šorf