Jak přidat uživatele do newsletteru

| Lukáš Šorf
Jak přidat uživatele do newsletteru

Máte seznam uživatelů, kteří chtějí odebírat váš newsletter, a chete jim něco poslat? Pomůžeme vám nahrát jejich kontakty do administrace.

1. V modulu On-line marketing zvolte položku Email marketing

2. Zvolte Subscribers → Import Subscribers

3. Vytvoření nové emailové kampaně přes tlačítko Add email campaigns.4. Vyberte kampaň.5. Pro zamezení duplikování kontaktů zaškrtněte Do not subscribe existing users to selected email campaigns.

6. Vložte kontakty a potvrďte klikem na tlačítko Start