Jak smazat a obnovit stránku v administraci Kentico?

Redakční systém, který používáme, je navržen tak, že v něm dokážete stránku smazat dočasně, napříč všemi mutacemi a dodatečně ji obnovit. V administraci Kentica odstraníte požadovanou stránku ve stromu stránek (Pages) a kliknutím na ikonku koše nahoře, nad stromem všech stránek:

delete-page.png


Před smazáním požadované stránky máte možnost tuto volbu upřesnit:


delete-following-age.png


Zvolením checkboxu (políčka) "Destroy page and its history (page cannot be restored)" zajistíte, že daná stránka bude zničena i s její historií a nebude možné ji obnovit.
Zvolením checkboxu "Delete all culture versions of the specified page" zajistíte smazání také všech jazykových verzí dané stránky.
Checkbox "Redirect old URLs to another page" nabídne nastavení přesměrování staré URL adresy stránky na jakoukoliv jinou.

deleting-pages.png

V případě, že stránku pouze smažete, přesune se do koše v Kenticu.Jak obnovit smazanou stránku v Kenticu?

Pokud jste stránku pouze smazali (bez zvolení prvního checkboxu pro zničení stránky a její historie), tak se stránka přesune ze stromu Kentica do Koše.

Koš naleznete v administraci kliknutím vlevo nahoře na ozubené kolečko a vepsáním "bin / koš":

bin.png


V Koši následně klikněte na "Pages" z nabídky vlevo, zobrazí se Vám výpis smazaných stránek:

bin-actions.png


V tomto výpisu naleznete smazané stránky, jejich URL cesta a kdy byla konkrétní stránka odstraněna.

Ve formulářových polích nad výpisem můžete smazané stránky vyfiltrovat například dle toho, co obsahují v názvu (filtr "Name:" - "Contains" - "Obsah v názvu stránky")

Zvolením políčka vlevo vedle sloupce "Actions", označíte pouze danou stránku nebo stránky, s kterými chcete provést další operaci.


actions-restore.png

Pod výpisem stránek v poli "Selected pages" vybíráte, zda chcete následující operaci provést pouze u vybraných stránek, nebo u všech.
Vpravo v poli "Restore" volíte, zda chcete dané stránky obnovit (Restore), nebo úplně odstranit z Kentica bez možnosti dalšího obnovení (Destroy permanently).


restore.png


Kliknutím na zelené tlačítko "OK" spustíte nastavenou operaci.
Požadované stránky obnoveny:

successfull-restore.png


Obnovené stránky naleznete opět v "Pages" ve stromu Kentica na místě, kde jste je původně smazali:

restore-page.png
08 - 11 - 2018 | Lukáš Šorf