Jak skrýt stránku z menu a přesměrovat ji

V Kenticu máte možnost stránku vytvořit a zajistit, aby se nezobrazovala v menu, tedy v hlavní navigaci webu. K tomu ji sami dokážete přesměrovat kamkoli budete chtít. A my si ukážeme, jak na to.

Jak skrýt stránku v menu

Tuto funkcionalitu zajistíte nastavením v administraci Kentica → Pages → konkrétní stránka → vpravo nahoře záložku "Properties" → "Navigation".

Měli byste se dostat na podobně vypající stránku:

show-in-navigation-kentico.png


Odškrtnutím checkboxu (políčka) "Show in navigation" zajistíte, že se daná stránka nebude zobrazovat v menu.

Dále pole "Menu caption" slouží k pojmenování stránky jako položky v menu. Nepřejmenováváte samotnou stránku, pouze její název v menu v hlavní navigaci.

Pole "Show in sitemap" slouží k tomu, zda se bude nebo nebude daná stránka propisovat do sitemapy. Více o sitemapě a indexaci stránek v návodu Jak správně nastavit indexaci stránek v platformě Kentico.


Přesměrování a chování stránky v menu

V Kenticu, na konkrétní stránce a ve stejném nastavení → záložka "Properties" → "Navigation" a v sekci "Menu actions" spravujete chování stránky v menu:

menu-actions-kentico.png

"Standard behavior" → zajistí standardní chování položky v menu, stránka v menu je aktivní a dochází k přesměrování na její URL adresu

"Inactive menu item redirect to URL" → zneaktivní položku v menu, na stránku v menu nepůjde kliknout a URL adresa stránky bude přesměrovávat na novou zadanou adresu v poli příklad nastavení:

menu-actions-kentico-2.png
 

"Javascript command" → Kentico dovoluje si pro konkrétní stránku nastavit jednoduchý javascript příkaz

  • toto pole je spíše nepoužívané

"Redirect to first child" → v případě, že Vaše stránka má i podstránky, tak zaškrtnutím pole docílíte toho, že daná stránka bude přesměrovávat na její první podstránku

  • pokud stránka nemá žádnou podstránku, u pole je napsáno "(There is no published child page.)", v překladu "Neexistuje žádná zvěřejněná podstránka."

"URL redirection" → slouží k přesměrování na jakoukoliv jinou URL adresu webu

  • například:
url-redirection.png
18 - 01 - 2017 | Lukáš Šorf