City:one

City:one

Nabídli jsme vydavateli stejně kvalitní a futuristický layout, jako jsou témata, kterým se sám věnuje.

Platforma City:one je brněnský think-tank šířící povědomí o chytrých městech. Jeho cílem je propojit mezi sebou co nejvíce středoevropských měst a umožnit jim vzájemně se inspirovat a sdílet podobné vize. K tomu slouží i periodicky vydávaný časopis City:one. Aby i jeho vzhled působil stejně smart jako samotné články, vytvořili jsme dynamický layout i na něj navazující webdesign.

Stav před a po

Výchozí stav

Klient potřeboval navrhnout jednotnou vizuální podobu nového časopisu a najít dlouhodobého partnera pro spolupráci.

  • Potřeba vytvoření kompletního návrhu pro celý časopis
  • Nutnost jednotného grafického vzhledu
  • Chybějící tým realizující veškerou práci kolem sazby a předtiskovou kontrolu
  • Zastaralé vizuální prvky na webu


Naše řešení

Pomohli jsme klientovi uskutečnit původní představu o vydávání periodika a zrealizovali pro něj celý proces příprav.

  • Sestavili jsme koncept časopisu, navrhli jeho strukturu, layout jednotlivých stránek a veškeré specifické prvky
  • Provádíme kompletní sazbu každého zhruba stostránkového čísla v českém a anglickém jazyce, a to ve velmi krátkém časovém úseku
  • Navrhujeme layout každého vydání tak, abychom podtrhli jedinečnost jednotlivých témat. 
  • Navázali jsme novým webdesignem na jednotný vizuál časopisu


do 100 tis.
public
City:one

Zhmotnili jsme představu o vydání časopisu

Na začátku všeho stála klientova představa o vydávání časopisu s tématikou smart cities. Na nás bylo vytvořit kompletní návrh časopisu: celé jeho rozvržení, layout stránek i na nich použité konkrétní prvky. Avšak stála před námi výzva: klient už dopředu věděl, že podklady bude zvládat dodávat až na poslední chvíli. A my máme výzvy rádi – proto od roku 2017 pracujeme na každém čísle City:one.

Jednotnost držíme na obálce i v celém obsahu

Layout i obálku tvoříme v závislosti na zaměření konkrétního čísla časopisu. U každého nového vydání časopisu se staráme o jeho kompletní sazbu ve dvou jazycích i finální předtiskovou přípravu. Dbáme na přesný ořez stránek, vybraný font a specifickou barvu určenou pro ilustrace. Pracujeme s výraznou typografií a infografikou.

Specifický prvek hraje s názvem 

Jednotný vizuál časopisu podtrhuje využití dvojtečky jako specifického prvku City:one v celém obsahu. Dvojtečku jsme umístili před mezititulky, aby je čtenář snadno opticky odlišil od zbytku textu. V souvislosti s ilustracemi jsme dvojtečku rozpadli na jednotlivé kruhy, se kterými pracujeme jako s prostorem určeným pro vložení obrázků. 


Jednoduchým redesignem jsme veškeré vizuální úpravy zavedli i na webu City:one, aby korespondoval se vzhledem samotného časopisu.

David Bárta

„Na základě doporučení od přátel jsem pro vydávání časopisu CITY:ONE zvolil studio PUXdesign a byla to trefa. Po několika číslech již funguje telepatie, grafici dokáží barevně i ikonograficky vystihnout dané téma a já se tak mohu plně soustředit na jeho obsah.“

David Bárta
/ šéfredaktor časopisu CITY:ONE

Chcete s námi spolupracovat?

Popište nám vaše potřeby do zprávy a my se vám do 1 dne ozveme.
Pokud radši voláte, kontaktujte rovnou Jirku, který vám o naší práci řekne nejvíc.
Jiří JuhaňákJiří Juhaňák / KONZULTANT