Konica Minolta

Konica Minolta

Vytvořili jsme portál fungující jako obchodní a komunikační kanál mezi naším klientem a jeho zákazníky.

Konica Minolta je globální technologická společnost dodávající tisková a dokumentová řešení pro firemní zákazníky. Má zastoupení v 49 zemí světa a právě v Brně sídlí část evropské IT divize, která pro evropské pobočky zajišťuje realizaci požadavků od interních oddělení i zákazníků.

Stav před a po

Výchozí stav

Portály evropských poboček fungovaly na odlišných systémech, které neumožňovaly modernizaci odpovídající současným měřítkům.

 • Roztříštěnost jednotlivých portálů – odlišné platformy, vizuály i ovládání napříč Evropou
 • Nejednotnost v integracích na další systémy
 • Uživatelsky nedostatečně přívětivý vizuál
 • Chybějící responzivní design


Naše řešení

Klientovi jsme pomohli sjednotit jednotlivé platformy pro zákazníky a dodali řešení, které usnadnilo naplňování strategie firmy.

 • Navrhli jsme vizuál shodný pro všechny evropské portály
 • Sjednotili jsme používanou platformu 
 • Napojili jsme partnerské zóny na SAP a MS Dynamics NAV
 • Vytvořili jsme platformu pro 28 lokalizovaných portálů 
 • Vymysleli a dodali jsme Portal Guideline, závazný návod k návrhu nových portálů 
 • Vyrobili jsme ticketovací nástroj pro logistiku v Evropě


Konica Minolta

S klientem tvoříme jeden tým

Na projektu spolupracujeme s jednou z největších českých společností zaměřených na vývoj v IT, která dodává replikátor dat. Do projektu jsme byli přizváni jako specialisté na platformu Kentico a konzultanti celého řešení. S lidmi z IT oddělení Konica Minolta tvoříme jeden tým, který se snaží naplnit očekávání obchodních divizí klienta.

IT oddělení hledalo platformu použitelnou jako byznys aplikaci

Konica Minolta potřebovala navrhnout řešení partnerské zóny, které bude schopné fungovat v 28 lokálních mutacích po celé Evropě. S tím přímo souvisí velký důraz na dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj celého systému. S ohledem na původní stav jednotlivých portálů klient očekával, že řešení bude možné jednoduše propojit s oběma používanými ERP.


Samotnou platformu IT oddělení vybíralo na základě řady komplexních požadavků. Jedním z nich byla jeho použitelnost pro prostředí .NET a Microsoft serverů, kde Konica Minolta dlouhodobě vyvíjí veškeré aplikace. IT oddělení Konica Minolta předložilo zadání a očekávané výsledky. My jsme následně vyhodnotili, jak toho docílit v rámci vývoje webu a použité platformy.


„Nejde mít tým klienta a tým dodavatele, za které jedná a hovoří vždy jeden člověk. Na každé straně je aktuálně 9 lidí a ti fungují jako tým. Je to o tom si vyhovět v rámci fungování, aby to bylo co nejefektivnější na spolupráci. Chceme tu efektivnost škálovat pro lepší fungování projektů a vývoje.

David Erbmann
/ Manager IT Portal B2B Europe, Konica Minolta

Integrace na dvě ERP uživateli dovoluje dynamické přepínání mezi lokalizacemi portálu

Zákazníci jsou v partnerské zóně schopni sledovat a spravovat objednávky, faktury, závazky nebo si zažádat o návštěvu servisního technika. Po přihlášení je dostupný i e-commerce modul (EBIZ) se 150 tisíci položkami v každé zemi. Společně s návrhem řešení jsme intuitivní ovládání portálu otestovali v prototypu a následně vymysleli grafickou podobu celého systému.


Tyto kroky do velké míry ovlivňují, jestli se firemním i koncovým zákazníkům s partnerskou zónou dobře pracuje. Z technologického hlediska jsme portál propojili s oběma využívanými ERP. Interní uživatel se může dynamicky přepínat mezi lokalizacemi bez ohledu na využívaný systém, kterým je SAP nebo Microsoft Dynamics NAV.

Dobré výsledky nám otevřely dveře k dlouhodobé spolupráci

V rámci celé zakázky se nám povedlo rozjet portál a několik jeho lokálních verzí pro firemní zákazníky. Plán počítá s rozšířením webů do 28 evropských zemí včetně pokrytí všech brandů. Ve výsledku to znamená dodání více než 80 webů pro všechny evropské pobočky, které si je přizpůsobí svému byznysu a místním podmínkám. Stav ke konci roku 2020 je 30 spuštěných webových řešení a plán do roku 2024 počítá se spuštěním všech 80.


Zároveň stále jde o jednu aplikaci, kterou je možné efektivněji vyvíjet. Výstupy dodáváme průběžně a často, což zaručuje možnosti dalšího rozšíření a udržitelnost celého řešení. Příkladem rozvoje portálu i práce na nových projektech jsou příklady dalších realizací pro Konica Minolta:

 • Zpřístupnění a úpravy e-commerce portálu EBIZ pro francouzskou vládu, dosud největšího klienta společnosti Konica Minolta
 • Portal Guideline – závazný návod k návrhu nových portálů
 • Jednotný přístup ke všem portálům Konica Minolta v Evropě
 • Ticketovací nástroj pro evropskou divizi logistiky

Rozšířili jsme portál podle požadavků francouzské vlády

Během roku 2018 vyhrála Konica Minolta výběrové řízení na dodávku tiskáren pro několik francouzských ministerstev. Nutnou podmínkou pro účast ve výběrovém řízení byla možnost objednávat tiskárny online přes zákaznický portál EBIZ. Do již běžícího projektu jsme proto zapracovali novou funkcionalitu, kterou v dubnu 2019 jako důležitou podmínku zakázky schválilo francouzské ministerstva financí.


Konica Minolta během roku 2019 portál zprovoznila pro jednotlivá ministerstva a očekává, že během plnění zakázky přes portál EBIZ dodá francouzské vládě stroje za 56 milionů eur (cca 1,5 miliardy Kč). Poděkování za tento úspěch kromě managementu z Francie dorazilo i od evropského viceprezidenta Konica Minolta.

Vytvořili jsme vizuální manuál a jednotný přístup pro klientovy zákaznické portály

Na jaře 2019 jsme zveřejnili první verzi Portal Guideline, závazný návod, jak navrhovat portály pro zákazníky. Jedná se o samostatný web a zdrojový kód, který jednotlivým vývojářským týmům zjednodušuje práci a zajišťuje, že Konica Minolta bude směrem k zákazníkům vystupovat jednotně. Celkovou strategií tohoto projektu je sjednotit portály natolik, že budou vypadat jako jeden velký celek.


Ve stejné době jsme se zapojili do projektu, který si kladl za cíl zajistit centrální správu uživatelů pro všechny portály a prostřednictvím Single Sign On (SSO) uživatelům umožnit nerušené přecházení mezi portály bez opakovaného přihlašování. Navrhli a dodali jsme design, prostředí pro správu uživatelů i front-end část, kterou jsme propojili s platformou Forgerock, světovým leaderem v identity managementu.

Ticketovací nástroj pro divizi logistiky usnadňuje řešení incidentů na evropské úrovni

Konica Minolta má v Evropě několik překladišť, 28 poboček, celou řadu externích skladů a spolupracuje se spoustou dopravců. Všechny tyto subjekty klient potřeboval propojit jedním systémem, prostřednictvím kterého by mohly komunikovat ohledně vzniklých incidentů na straně logistiky. Vytvořili jsme proto ticketovací nástroj, ve kterém uživatelé řeší denní i týdenní agendu, trackování i přehledy stavů jednotlivých událostí.

 

Systém slouží k jednodušší a rychlejší evidenci, správě, prioritizaci a řešení incidentů, které postihují produkty Konica Minolta při cestě k zákazníkům z domovského Japonska do Evropy.

O fungování spolupráce s klientem svědčí i čísla

V PUXdesign jsme pro spolupráci s klientem vyčlenili samostatnou skupinu programátorů, kteří agilním způsobem dlouhodobě pracují pouze na tomto projektu. Vážíme si dlouhodobosti spolupráce i důvěry a spokojenosti klienta, které nám projevuje zadáváním další a další práce. V rozmezí let 2015 až 2020 jsme dodali řešení v hodnotě 75 milionů Kč.

„Přidaná hodnota vývojářů z PUXdesign jsou jejich zkušenosti v rámci velkých webových a e-commerce projektů, jejich seniorita nejen v rámci technického řešení, ale i logického přemýšlení. Schopnost diskutovat a konzultovat se zákazníkem, kterým nemusíme být vždycky my, ale třeba lidi z business divize.

David Erbmann
/ Manager IT Portal B2B Europe, Konica Minolta

Chcete s námi spolupracovat?

Popište nám vaše potřeby do zprávy a my se vám do 1 dne ozveme.
Pokud radši voláte, kontaktujte rovnou Jirku, který vám o naší práci řekne nejvíc.
Jiří JuhaňákJiří Juhaňák / KONZULTANT