Pumpa

Pumpa

Lépe naslouchat svým zákazníkům a motivovat je k nákupu – to bylo přáním společnosti Pumpa. My jsme jí podrobným uživatelským výzkumem ukázali, jak na to.

Společnost Pumpa se od roku 1991 vypracovala z malé firmy v předního českého výrobce čerpadel. Po celou tu dobu klade důraz na dobré vztahy se svými obchodními partnery i zákazníky. Aby dostála svým hodnotám i dnes, potřebovala poznat aktuální potřeby svých zákazníků.

Stav před a po

Výchozí stav

Klient chtěl poznat lépe přání a obavy svých zákazníků a také zkvalitnit vzájemnou komunikaci.

  • Nedostatečná návodnost a malá informativnost webu
  • Požadavek klienta na vytvoření nového e-shopu
  • Nízké konverze
  • Absence motivace zákazníků k nákupu


Naše řešení

Sběrem a analýzou kvalitativních i kvantitativních dat jsme dokázali navrhnout vylepšení komunikace klienta se zákazníky. 

  • Poznali jsme potřeby zákazníků klienta
  • Určili jsme kritická místa na webu
  • Identifikovali jsme konkrétní problémy vedoucí k nízké konverzi 
  • Navrhli jsme řešení pro nalezené problémy


155 tis.
industry
Pumpa

Vstupní schůzkou jsme se seznámili s chodem společnosti

Než jsme se pustili do samotného výzkumu a sběru dat, absolvovali jsme vstupní schůzku a následně i několikahodinový workshop s klíčovými lidmi z firmy Pumpa. Na tomto setkání jsme měli dostatek prostoru načerpat potřebné informace a seznámit se blíže s chodem společnosti a jejími zákazníky.

Poznali jsme specifické požadavky i obavy klientů

Koho jiného se zeptat na dojem z komunikace společnosti než obchodních partnerů klienta, koncových zákazníků a samotných zaměstnanců? První část výzkumu jsme vedli ve formě hloubkových rozhovorů. Právě tato metoda nám pomohla lépe proniknout do celé problematiky. Zajímaly nás skutečné motivace partnerů ke spolupráci, individuální vnímání značky a aspekty ovlivňující nákupní chování zákazníků vůči společnosti Pumpa.

Sestavili jsme dotazník pro všechny, kteří u Pumpy již dříve nakoupili 

Kromě kvalitativních dat získaných z hloubkových rozhovorů jsme se rozhodli i pro sběr kvantitativních dat. Jako metodu jsme zvolili dotazníkové šetření. Online dotazník jsme zaslali 2500 zákazníků, kteří na e-shopu už v minulosti nakoupili. 


Otázky jsme zaměřili především na motivaci lidí k nákupu, kvalitu poskytovaných služeb nebo dostatečnou informovanost a znalost značky Pumpa jakožto prodejce a výrobce. Vzhledem k počtu vyplněných dotazníků, které jsme následně zanalyzovali, jsme byli schopni vyvodit relevantní závěry z pohledu zákazníka.

Pochopili jsme chování zákazníků na e-shopu

Celý jeden rok jsme sledovali data z Google Analytics. Prostřednictvím online analýzy jsme vyhodnocovali fungování e-shopu Pumpa.cz. Důležitými hodnotícími parametry pro nás byl výkon e-shopu v jednotlivých kategoriích, konverze, vstupní stránky zákazníků a míra opuštění. Účelem analýzy bylo pochopit nákupní proces zákazníků a identifikovat problematická místa e-shopu

Vyhodnotili jsme studii na společném workshopu

Výsledky získané z uživatelského výzkumu e-shopu Pumpa.cz jsme prezentovali na společném workshopu s klientem. Výzkum přinesl hodnotná a především ověřená data. Díky nabytým informacím jsme dokázali identifikovat nejen očekávání a možné obavy zákazníků při online nákupu čerpadel, ale i jejich celkovou spokojenost se značkou Pumpa v roli prodejce i výrobce. 


Jako výstupní dokument jsme klientovi předložili rozsáhlou analýzu se závěry výzkumu doplněnou našimi doporučeními pro možná řešení.

Chcete s námi spolupracovat?

Popište nám vaše potřeby do zprávy a my se vám do 1 dne ozveme.
Pokud radši voláte, kontaktujte rovnou Jirku, který vám o naší práci řekne nejvíc.
Jiří JuhaňákJiří Juhaňák / KONZULTANT